Prace końcowe

listopad 2012

FINAŁ! (na fotografii widoczny tylko fragment całości zinwentaryzowanego cyklu „Świat uczuć i wyobraźni”).

Prace końcowe

listopad 2012

Etykiety z opisami na segregatorach z negatywami, diapozytywami, dokumentami, korespondencją etc.

Prace końcowe

listopad 2012

Etykiety z opisami na teczkach z odbitkami.

Prace końcowe

listopad 2012

Etykiety z opisami na teczkach z odbitkami.

Prace końcowe

listopad 2012

Etykiety z opisami na teczkach z odbitkami.

Prace końcowe

listopad 2012

Na każdej teczce została naklejona etykieta z opisem jej zawartości.

Prace końcowe

listopad 2012

GOTOWE! – teczki zawierające uporządkowane, sygnowane i opakowane fotografie.

Prace końcowe

listopad 2012

Sygnowanie – każda sygnatura mówi wiele o odbitce, dzięki niej znamy jej nr porządkowy, wiemy do jakiego należy cyklu i pod-cyklu, w jakim jest formacie etc.

Prace końcowe

listopad 2012

Sygnowanie – sygnowano ponad 1000 szt. odbitek.

Prace końcowe

listopad 2012

Sygnowanie – każda odbitka ma nadaną własną sygnaturę.

Prace końcowe

listopad 2012

Sygnowanie – duże formaty.

Prace końcowe

listopad 2012

Sygnowanie – małe formaty.

Prace końcowe

listopad 2012

Pakowanie – każda odbitka została opakowana w osobną kopertę.

Pierwsze rezultaty

październik 2012

Następnie pakowane w różnych formatów teczki i pudła i – na tym etapie – prowizorycznie opisywane.

Pierwsze rezultaty

październik 2012

Z wykorzystaniem specjalistycznych opakowań i materiałów do przechowywania archiwów fotograficznych, wykonanych z materiałów bezkwasowych firmy Beskid, prace przebiegały zgodnie z obowiązującymi normami. Fotografie wkładane są do kopert lub przekładane arkuszami papieru bezkwasowego.

Ciekawostki znalezione w archiwum

wrzesień 2012

Wieńcząca życie Artystki smutna pamiątka…

„Mnie nie będzie, Ciebie nie będzie, a zdjęcia zostaną”

Zofia Rydet

Ciekawostki znalezione w archiwum

wrzesień 2012

Portret Zofii Rydet, rys. Witold Urbanowicz.

Ciekawostki znalezione w archiwum

wrzesień 2012

Wycinki – materiały przygotowawcze do kolaży.

Ciekawostki znalezione w archiwum

wrzesień 2012

Wizytówki

Ciekawostki znalezione w archiwum

wrzesień 2012

„Przemiany”  – cykl fotografii ukazujących portrety ciotecznego wnuka Artystki, od urodzenia do dorosłości, wraz z reprodukcjami fragmentów listów.

Ciekawostki znalezione w archiwum

wrzesień 2012

Dyplom ukończenia szkoły przez Zofię Rydet.

Fundacja im. Zofii Rydet