Wystawa „Wieś bez filtra – Zofia Rydet” w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

9 lipca - 10 października 2023

Zespół kuratorski: Anna Barłóg-Mitmańska, Agnieszka Floryszczak, Damian Wiórek
O wystawie