Świat uczuć i wyobraźni

2012 – Pierwsze prace w Archiwum mogły rozpocząć się dzięki uzyskaniu dotacji MKiDN na projekt „Inwentaryzacja, archiwizacja i dokumentacja części spuścizny artystycznej Zofii Rydet” (przebieg prac w zakładce Fotorelacja).
Zdigitalizowany cykl można zobaczyć w archiwum online.


Mały człowiek

2012 – Równolegle, przy okazji prowadzonego prze Fundację Archeologia Fotografii projektu wznowienia publikacji Mały człowiek, przeprowadzono częściową inwentaryzację fotografii oraz negatywów należących do tegoż cyklu, wykorzystanych w w/w wydawnictwie.
Kolejny etap prac nad cyklem – digitalizacja pozostałych negatywów, inwentaryzacja oraz archiwizacja pozytywów i dokumentów, przeprowadzono w ramach programu ministerialnego Kultura Cyfrowa 2016-2020.
Zdigitalizowany cykl można zobaczyć w archiwum online.


Zapis socjologiczny

2013-2015 – Dzięki dotacji MKiDN, we współpracy z Fundacją Sztuk Wizualnych, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Czytelnią Sztuki w Gliwicach, Fundacja opracowała cykl Zapis socjologiczny. Projekt przebiegał etapami, na które składały się: prace w archiwum, inwentaryzacja i archiwizacja negatywów, porządkowanie pozytywów i dokumentów, następnie digitalizacja, stworzenie portalu www.zofiarydet.com – archiwum online, gdzie dostępnych jest kilkanaście tysięcy zeskanowanych negatywów. Kolejnym etapem była wystawa Zofia Rydet. Zapis 1978-1990 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (kuratorzy: Karol Hordziej i Sebastian Cichocki) oraz konferencja naukowa Między starą rzeczywistością a naiwnym konceptualizmem. W 2016 roku ukazał się album Zapis, pod redakcją Wojciecha Nowickiego i wg projektu graficznego Witolda Siemaszkiewicza, wydany przez Czytelnię Sztuki w Gliwicach.
Ważnym elementem kilkuletniego projektu były warsztaty fotograficzne Coś co zostanie, podążające śladami Zofii Rydet, zrealizowane pod kierunkiem Agnieszki Pajączkowskiej.


Dokumentacje

W latach 2016 – 2020 przeprowadzono kompleksowe prace inwentaryzacyjne, archiwizacyjne oraz digitalizację serii zdjęć Dokumentacje 1950-1978 – to najwcześniejszy okres twórczy Zofii Rydet, z którego w późniejszych latach artystka wytypowała fotografie do cykli twórczych (m.in. Mały człowiek, Czas przemijania). Zdjęcia te wykonane zostały w Polsce jak i w wielu innych krajach Europy.
Efekt prac można znaleźć w archiwum online Dokumentacje i Dokumentacje zagraniczne.


Dokumenty

Sukcesywnie porządkowane, archiwizowane i digitalizowane są wszelkie znajdujące się w Archiwum dokumenty: korespondencja, wycinki prasowe, plakaty, foldery wystawowe, fotografie biograficzne, dyplomy, dokumenty osobiste etc.


Tadeusz Rydet

Fundacja posiada w zbiorach także fotografie autorstwa – nagradzanego i docenianego – Tadeusza Rydeta, starszego brata Zofii Rydet oraz jej pierwszego instruktora fotografii.

Fundacja im. Zofii Rydet