Świat uczuć i wyobraźni

2012 – Pierwsze prace w Archiwum mogły rozpocząć się dzięki uzyskaniu dotacji MKiDN na projekt „Inwentaryzacja, archiwizacja i dokumentacja części spuścizny artystycznej Zofii Rydet” (przebieg prac w zakładce „Fotorelacja”).
Do pełnego zakończenia prac archiwizacyjnych nad cyklem, pozostaje dobrej jakości digitalizacja negatywów.


Mały człowiek

2012 – Równolegle, przy okazji – prowadzonego prze Fundację Archeologia Fotografii – projektu wznowienia publikacji „Mały człowiek” , przeprowadzono częściową inwentaryzację fotografii oraz negatywów należących do tegoż cyklu, wykorzystanych w w/w wydawnictwie.
Do pełnego zakończenia prac archiwizacyjnych nad cyklem, pozostaje digitalizacja reszty negatywów, inwentaryzacja oraz archiwizacja pozytywów i dokumentów.


Zapis socjologiczny

2013-2015 – Dzięki dotacji MKiDN, we współpracy z Fundacją Sztuk Wizualnych, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz Czytelnią Sztuki w Gliwicach, Fundacja opracowała cykl „Zapis socjologiczny”. Projekt przebiegał etapami, na które składały się: prace w archiwum, inwentaryzacja i archiwizacja negatywów, porządkowanie pozytywów i dokumentów, następnie digitalizacja, stworzenie portalu www.zofiarydet.com – galerii online, gdzie dostępnych jest kilkanaście tysięcy zeskanowanych negatywów. Kolejnym etapem była wystawa „Zofia Rydet. Zapis 1978-1990” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (kuratorzy: Karol Hordziej i Sebastian Cichocki i) oraz konferencja naukowa „Między starą rzeczywistością a naiwnym konceptualizmem”( http://artmuseum.pl/pl/wydarzenia/miedzy-stara-rzeczowoscia-a-naiwnym-konceptualizmem-2). Do końca 2016 roku ma się ukazać album poświęcony „Zapisowi socjologicznemu”, wydany przez Czytelnię Sztuki w Gliwicach.
Do pełnego zakończenia prac nad cyklem pozostaje archiwizacja i pełna inwentaryzacja pozytywów.


Pozostałe cykle

Do całkowitego opracowania (inwentaryzacja, archiwizacja, digitalizacja) pozostały jeszcze cykle: „Czas przemijania”, „Przemiany” ( tu: dodatkowo konserwacja obiektów fotograficznych), „Nieskończoność dalekich dróg”,” Złe dni”, „Epitafium”, „Suita śląska” (tu: dodatkowo konserwacja kolaży).
W 2016 – rozpoczęto prace inwentaryzacyjne, archiwizacyjne oraz digitalizację serii zdjęć ”Dokumentacje 1950-1978”.


Dokumenty

Sukcesywnie porządkowane, archiwizowane i digitalizowane są wszelkie znajdujące się w Archiwum dokumenty: korespondencja, wycinki prasowe, plakaty, foldery wystawowe, fotografie biograficzne, dyplomy, dokumenty osobiste etc.


Tadeusz Rydet

Fundacja posiada w zbiorach także fotografie autorstwa – nagradzanego i docenianego – Tadeusza Rydeta, starszego brata Zofii Rydet oraz jej pierwszego instruktora fotografii.